درباره ما

چرا انتخاب ما؟

ما متخصص در تمیز کردن خانه هستیم

تمیز کردن خانه سبز خانه و سرویس خدمتکار، تمیز کردن کیفیت حرفه ای با لمس شخصی.

  • نظافت تجاری
  • نظافت ساختمان
  • نظافت منزل
  • نظافت خودرو
  • نظافت منظم
  • نظافت دوره ای

مهارت های ما در نظافت

ما با تجربه ای تشکیل شده ایم

نظافت منزل

99%

نظافت دفتر شرکت

86%

نظافت و کارواش

95%

نظافت آپارتمان شخصی

89%